Poimintoja tieteellisistä tutkimuksista. Tutkimusten linkit ovat englanniksi.


“Alexander-tekniikan oppitunnit tarjoavat krooniseen selkäkipuun pitkäaikaista apua”

British Medical Journal 2008; 337


"Tilastollisesti merkittävää ja kliinisesti relevanttia niskakivun ja siihen liittyvän työkyvyttömyyden vähentymistä"
ATLAS-tutkimus (Alexander Technique Lessons or Acupuncture Sessions for people with chronic neck pain).

"Tutkimus todisti Alexander-tuntien potentiaalin auttaa polven osteoartriitista kärsiviä potilaita vähentämään asiaankuulumatonta lihasaktiviteettia ja siten vähentää kipuja ja työkyvyttömyyttä."


"Kroonisista kivuista kärsivien on mahdollista saada apua Alexander-tekniikasta."

Taking charge, choosing a new direction: A service evaluation of Alexander Technique lessons for pain clinic patients (SEAT)


Koehenkilöinä toimineiden kirurgiharjoittelijoiden "kestävyys ja FSL-testin (laparoskooppisen kirurgian perustesti) tulokset paranivat" Alexander-tuntien seurauksena.


F. M. Alexander sanoi hengittämises:

"Breathing as such does not exist." Kuinka hyvin hengityksemme toimii riippu siitä, kuinka hyvin kaikki muu meissä toimii. Alexander-tekniikka vaikuttaa nimenomaan kokonaisuuden toimintaan.