Opinnäytetyöni Metropolian ammattikorkeakouluun käsittelee lasten soitinopintojen alkuvaihetta ja on nimeltään Mielekkäät liikkeet instrumenttiopintoihin - Alexander-tekniikan opettajan ja muusikon näkökulma lasten soitinopintojen alkuvaiheeseen.