Kirjoissaan Alexander yritti pukea sanoiksi kokemuksellista tietoaan. Hän koki sen varsin vaikeaksi! Hän totesi: "Tekniikkani on varsin yksinkertainen. Liian yksinkertainen."

Alexander ei kutsunut tekniikkansa ”Alexander-tekniikaksi” vaan käytti siitä ilmaisua ”Constructive Conscious Control of the Individual” – Yksilön rakentava tietoinen ohjaus. John Dewey kehotti häntä lyhentämään nimeä ja jättämään ”yksilön” pois. Alexander kuitenkin piti tärkeänä yksilöllisyyden korostamista.

Alexander määritteli tekniikkansa olevan ”käytännöllinen metodi auttaa itse itseään. Se kehittyi hänen omien kokemustensa tuloksena ja perustuu ennaltaehkäisyn periaatteeseen sekä mielen ja ruumiin ykseyden tunnistamiseen”. - A method of practical self-help, the outcome of his personal experience, based on the principle of Prevention and the recognition of the Unity of Mind and Body.


Dewey Alexander-tekniikasta